El programa europeu per a l’educació i la formació, la joventut i l’esport

Programa Erasmus+

Amplia els teus currículum amb una estada formativa de pràctiques a un país de la Unió Europea

Erasmus+ a Grau Mitjà

Viu l’experiència internacional i realitza el mòdul de pràctiques (FCT) de Grau Mitjà a un país de la Unió Europea

Erasmus+ a Grau Superior

Aprofita l’oportunitat de realitzar les pràctiques formatives (FCT) de Grau Superior a un país de la Unió Europea.