FORMACIÓ PRESENCIAL i VIRTUAL

Grau Superior Comerç Internacional

El comerç internacional té un paper fonamental en un món globalitzat on totes les empreses dediquen esforços per arribar als mercats exteriors.

Combina la teva feina amb els estudis

La formació més internacional!

El tècnic en Comerç Internacional podrà desenvolupar la seva tasca en empreses de qualsevol sector productiu amb projecció internacional. La seva tasca s’estén des de les operacions de compravenda, passant per l’emmagatzematge, distribució i finançament en el mercat internacional.

Què aprendré?

En aquest cicle formatiu de Grau Superior aprendràs a planificar i gestionar els processos d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments establerts.

FORMACIÓ A DISTÀNCIA

Com funciona el Grau Superior de Comerç Internacional en la modalitat virtual

Plataforma a distància i examen final presencial

Els estudis es cursen a través del Moodle amb el suport d’un tutor i del professorat de cada mòdul. Per superar cada mòdul s’han de dur a terme una sèrie de tasques i proves a distància. L’examen final serà presencial al centre.

Temporalització dels estudis

Per a poder realitzar les pràctiques curriculars (FCT) s’han d’haver superat tots els mòdul del primer i segon curs. Les pràctiques s’iniciaran durant el setembre del tercer curs (400 hores).

Internacionalitza’t amb Erasmus+

Aprofita l’oportunitat de realitzar les pràctiques curriculars (FCT) en un centre de treball d’un país de la Unió Europea en el marc del programa Erasmus+.

Quines són les sortides professionals?

Tècnic en comerç exterior

Realitzar operacions de compravenda de mercaderies, gestionar les operacions de distribució internacional, a més de la convenient supervisió dels processos per garantir la fiabilitat de les operacions.

Tècnic d’operacions exteriors d’entitats financeres

Intervenir en les operacions desenvolupades per entitats financeres i assegurances en l’àmbit internacional, com finançaments, adquisicions, inversions, etc. 

Agent de comerç internacional

Gestionar la relació que hi ha amb una empresa d’importació i exportació, és a dir, aquest agent comercial internacional representa una empresa i cobra unes comissions per les transaccions que faci i que s’hagin pactat anteriorment.

Tècnic de màrqueting internacional

 Traslladar l’estratègia de màrqueting als països on l’empresa ha decidit començar a operar.

Tècnic en logística del transport

Organitzar i gestionar els mitjans necessaris, tant humans com a materials, per assegurar que la cadena de distribució funcioni adequadament i l’empresa pugui assolir els seus objectius de negoci.

Tècnic en logística inversa

Organitzar i gestionar el retorn del flux logístic dels productes enfront de la seva nova comercialització, o bé el reciclatge, la reutilització o el tractament residual.

Si estàs interessat

Com saber si el Grau Superior de Comerç Internacional és per a tu?

La necessitat de treballadors formats en aquest sector és una realitat. Les empreses del sector requereixen de personal qualificat.

Actualització constant

La realitat del comerç internacional és dinàmica i en constant canvi.

Carrera de futur

La creixent internacionalització dels processos econòmics i els mercats, demanda professionals especialitzat en comerç internacional.

Contacte amb clients internacionals

Estaràs en contacte amb professionals d’altres cultures empresarials.

Noves tecnologies

Estar al dia de les noves tecnologies que facilitin l’operativa.

Mòduls del Cicle

PRIMER CURS (Comú amb Grau Superior de Transport i Logística)
SEGON CURS

En tres anys pots tenir dos cicles formatius

L’estructura dels estudis et permet tenir dos títols de Grau Superior en 3 anys. Donat que el primer curs és comú al Grau Superior de Comerç Internacional de i al Grau Superior de Transport i Logística, el tercer any només es cursaria el segon curs del segon títol que es volgués adquirir.

Requisits d’accés

Per a accedir al Grau Superior de Comerç Internacional s’ha de complir algun d’aquests requisits:

 1. Accés directe:
  – Estar en possessió del títol de batxillerat.
  – Haver superat el segon curs de batxillerat experimental, COU o equivalent.
  – Estar en possessió del títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
  – Estar en possessió d’una titulació universitària.
  – Estar en possessió del títol de tècnic de grau mitjà.
 2. Prova d’accés:
  – Poden realitzar-la els alumnes que tenguin 19 anys o que els compleixin durant l’any natural.
  – Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

En cas de voler estudiar en la modalitat virtual

Pega una ullada a la fitxa de mòduls i requisits en cas de fer comerç internacional en la modalitat virtual.