FORMACIÓ DUAL INTENSIVA – Horari d’horabaixa

Grau Superior Gestió de Vendes i Espais Comercials

La Formació Professional Dual (FP Dual Intensiva) combina la formació al centre formatiu i la formació remunerada en una empresa.

Una oportunitat única

L’FP Dual Intensiva et permet treballar i estudiar alhora!

Amb aquesta modalitat les empreses poden secundar nous models d’organització de la Formació Professional que es dirigeixin cap a la cerca de l’excel·lència en la relació de l’empresa amb els centres de Formació Professional i promoguin la seva Responsabilitat Social Corporativa.

Què aprendré?

En aquest cicle formatiu aprendràs a gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, aplicant la normativa vigent.

Avantatges de l’FP Dual Intensiva

Com funciona

Amb contracte per la formació en alternança

Vols estudiar i treballar alhora? La Formació Professional Dual Intensiva pot ser la teva opció! Si l’any en què et matricules tens 18 o els compleixes dins l’any d’inici de la matrícula, tens l’opció d’iniciar un pla de formació i un tutor tant en l’IES Berenguer d’Anoia com en l’empresa de pràctiques allà on estiguis.

Títol de Formació Professional en dos cursos acadèmics – 2000 hores

El títol de Grau Superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials que oferim a l’IES Berenguer d’Anoia es duu a terme en dos cursos i tenen una durada total de 2000 hores (pràctiques incloses). Per norma general, les pràctiques s’inicien durant el segon trimestre del primer curs.

Amb el suport de la Cambra de Comerç de Mallorca

La Cambra té com a objectiu principal la defensa dels interessos del conjunt de les empreses de Mallorca. Els seus eixos d’actuació principals són el suport a la competitivitat empresarial i el foment de la internacionalització de les empreses. A més, desenvolupa programes formatius per afavorir la ocupació dels joves i fomenta i dona suport a la creació de noves empreses.

Quines són les sortides professionals?

Cap de vendes

Planificar i organitzar la feina de l’equip de vendes, segons un pressupost acordat, complint els objectius empresarials. 

Responsable de telemàrqueting

Analitzar els indicadors d’atenció telefònica, planificar i definir l’estratègia de vendes, elaborar informes de gestió, fer escoltes i monitoratges, entre d’altres. 

Cap de magatzem

Planifica, dirigeix i coordina les activitats d’abastiment, reposició i emmagatzematge i distribució dels materials i productes de l’empresa.

Dissenyador/a espais comercials

Convertir el punt de venda en un espai còmode i atractiu amb la finalitat de generar bones experiències de compra.

Coordinador/a de comercials

Realitzar l’acompanyament tècnico-comercial als assessors comercials de l’empresa.

Aparadorista comercial

Dissenyar i crear els aparadors de les tendes, mitjançant la producció dels plànols i dibuixos.

Si estàs interessat

Com saber si la Formació Professional Dual Intensiva és a per a tu?

Si reuneixes els requisits i, a més a més, estàs en qualcuna d’aquestes situacions, la Formació Professional Dual Intensiva és una bona opció per a tu:

Esforç

Estàs disposat/da a fer l’esforç que suposa estudiar i treballar.

Necessitat de títol

Has tingut experiència laboral prèvia i coneixes el sector, però no tens titulació que ho acrediti.

Titulació i experiència

Vols obtenir una titulació i al mateix temps experiència laboral.

Empresa interessada

Coneixes una empresa que està interessada en tenir-te com a alumne-treballador i acordes amb ella fer la la Formació Professional Intensiva (mitjançant una proposta d’idoneïtat)

Empreses col·laboradores

Els nostres alumnes realitzen les pràctiques curriculars (FCT) a les empreses líders del sector

Mòduls del cicle

PRIMER CURS (Comú amb Grau Superior de Màrqueting i Publicitat)
SEGON CURS
  1. Aparadorisme i disseny d’espais comercials – 75 hores (2h./setmana)
  2. Gestió de productes i promocions en el punt de venda – 80 hores (2h./setmana)
  3. Organització d’equips de venda – 75 hores (2h./setmana)
  4. Tècniques de venda i negociació* – 100 hores (3h./setmana)
  5. Logística d’emmagatzematge – 130 hores (3h./setmana)
  6. Logística d’aprovisionament – 100 hores (2h./setmana)
  7. Projecte de gestió de vendes i espais comercials – 40 hores

En tres anys pots tenir dos cicles formatius

L’estructura dels estudis et permet tenir dos títols de Grau Superior en 3 anys. Donat que el primer curs és comú al Grau Superior de Màrqueting i Publicitat i al Grau Superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials, el tercer any només es cursaria el segon curs de Grau Superior de Màrqueting i Publicitat.

Requisits d’accés FP Dual Intensiva

REQUISITS ESPECÍFICS DE L’FP DUAL INTENSIVA
Tots els següents:

– Tenir nacionalitat espanyola, certificat de registre de ciutadania comunitària o targeta familiar de ciutadà de la UE, o ets titular d’autorització de residència o residència i treball en Espanya en vigor.
– Tenir 18 anys o complir-los dins l’any d’inici de la matrícula.
– Ser resident a les Illes Balears amb una antiguitat mínima de dos anys.
– Estar inscrit en el SOIB com a demandant d’ocupació en el moment de la contractació.
– No tenir qualificació professional reconeguda per les titulacions o certificats requerits per concertar un contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estius.

REQUISITS GENERALS DE QUALSEVOL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR:
S’ha de complir algun d’aquests requisits:
a. accés directe

– Estar en possessió del títol de batxillerat.
– Haver superat el segon curs de batxillerat experimental, COU o equivalent.
– Estar en possessió del títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
– Estar en possessió d’una titulació universitària.
– Estar en possessió del títol de tècnic de grau mitjà.
b. Prova d’accés:
– Poden realitzar-la els alumnes que tenguin 19 anys o que els compleixin durant l’any natural.
– Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.