FORMACIÓ PRESENCIAL – Horari d’horabaixa

Grau Superior de Transport i Logística

Si cerques una professió que no sigui sempre igual, que les teves funcions canviïn i no sigui monòtona, has trobat el teu cicle formatiu.

Un sector estratègic

La formació del futur!

El sector del transport i la logística esdevé un sector essencial de tota l’activitat econòmica i empresarial. Aquesta importància es fa més palesa encara a la nostra comunitat autònoma, com a conseqüència del fet insular.

Què aprendré?

En aquest cicle formatiu de Grau Superior aprendràs a organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional, i a planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i als objectius establerts per la direcció de l’empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte mediambiental.

Avantatges del Grau Superior Transport i Logística

Títols de transportista

Obtenció del certificat de transport per carretera

Tots els alumnes que acaben el cicle formatiu obtenen el certificat de transport per carretera, tant en la seva modalitat de viatgers com de mercaderies. Aquest certificat, expedit per la Direcció General de Transports substitueix l’antic títol de transportista.

Convalidació part teòrica agent aduaner

L’alumnat que obté el títol d’aquest cicle formatiu també aconsegueix la convalidació de la part teòrica de les proves d’agent duaner.

Conveni entre l’IES Berenguer d’Anoia i la Federació de Transportistes de les Illes Balears (FEBT)

L’IES Berenguer d’Anoia és l’únic centre de les Illes Balears que imparteix el Grau Superior de Transport i Logística en la modalitat presencial. El conveni s’ha signat per fomentar l’intercanvi d’informació i promoure seminaris, xerrades i programes formatius entre ambdues institucions.

Quines són les sortides professionals?

Cap de trànsit

Organitza i gestiona les operacions de transport.

Cap de magatzem

Planifica, dirigeix i coordina les activitats d’abastiment, reposició i emmagatzematge i distribució dels materials i productes de l’empresa.

Comercial de transport

Promociona, cerca clients i ven els serveis d’una empresa que ofereix serveis de transport.

Transitari

Persona intermediària entre l’exportador o importador i les companyies de transport.

Gestor de transport

És responsable dels pressuposts del transport per carretera, així com de la seguretat dels vehicles i els seus conductors/es.

Consignatari de vaixells

Persona intermediària que actua en nom i per compte del propietari d’un vaixell.

Si estàs interessat

Com saber si el Grau Superior de Transport i Logística és per a tu?

La necessitat de treballadors formats en aquest sector és una realitat. Les empreses del sector requereixen de personal qualificat.

Adaptació al canvi

Es tracta d’una feina canviant i cada dia és diferent. T’has saber adaptar als canvis continus del sector i de la tasca diària.

Eficiència i capacitat de gestió

El compliment de terminis de tràmits, documentació i requeriments legals és indispensable.

Treball en equip i coordinació

Has de ser capaç de coordinar-te amb tot l’equip de treball del procés logístic.

Carrera professional i internacionalització

La globalització fa que els professionals d’aquest sector puguin desenvolupar la seva carrera professional i internacionalitzar-se.

Empreses col·laboradores

Els nostres alumnes realitzen les pràctiques curriculars (FCT) a les empreses líders del sector.

Mòduls del Cicle

PRIMER CURS (Comú amb Grau Superior de Comerç Internacional)
SEGON CURS

En tres anys pots tenir dos cicles formatius

L’estructura dels estudis et permet tenir dos títols de Grau Superior en 3 anys. Donat que el primer curs és comú al Grau Superior de Transport i Logística i al Grau Superior de Comerç Internacional, el tercer any només es cursaria el segon curs del segon títol que es volgués adquirir.

Requisits d’accés

Per a accedir al Grau Superior de Transport i Logística s’ha de complir algun d’aquests requisits:

 1. Accés directe:
  – Estar en possessió del títol de batxillerat.
  – Haver superat el segon curs de batxillerat experimental, COU o equivalent.
  – Estar en possessió del títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
  – Estar en possessió d’una titulació universitària.
  – Estar en possessió del títol de tècnic de grau mitjà.
 2. Prova d’accés:
  – Poden realitzar-la els alumnes que tenguin 19 anys o que els compleixin durant l’any natural.
  – Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.