Informació de matrícula i terminis

Orientació educativa

Resol els teus dubtes!

Vols saber quines possibilitats tens en acabar aquesta etapa? Tens preguntes relacionades amb la Formació Professional? Vols saber quines sortides professionals tendràs un cop acabada la teva formació? T’ajudam a resoldre totes aquestes qüestions!

Quin és el procés d’admissió de la Formació Professional?

Procés d’admissió d’FP
2022-23

PROCÉS D’ADMISSIÓ FP
– 1-30 juny. Sol·licitud de plaça a fp.caib.es, apartat admissió presencial o Intensiva (Dual).
IMPORTANT: si es fa sense usuari Gestib cal fer-la arribar al centre 1a opció (presencialment/per correu)
– 11 juliol. Publicació de llistes provisionals amb la baremació (sense adjudicació de plaça).
IMPORTANT: confirmar que apareix a les llistes provisionals.
– 11, 12 i 13 juliol. Període de reclamacions sobre baremació o si no apareix a les llistes provisionals.
– 20, 21 i 22 juliol. Publicació de llistes definitives (dia 20) i MATRÍCULA!

Si no s’obté la plaça desitjada:
– A partir de dia 30 juliol. Publicació de vacants a fp.caib.es
– 1- 7 de Setembre. Presentació de sol·licituds d’admissió 2a fase

Consultar calendari complet a fp.caib.es, apartat admissió presencial o Intensiva (Dual)
14 octubre. Termini màxim per a la matrícula