Informació de matrícula i terminis

Orientació educativa

Quin és el procés d’admissió de la Formació Professional?

Procés d’admissió d’FP

PROCÉS D’ADMISSIÓ FP
– 1-30 juny. Sol·licitud de plaça a fp.caib.es, apartat admissió presencial o Intensiva (Dual).
IMPORTANT: si es fa sense usuari Gestib cal fer-la arribar al centre 1a opció (presencialment/per correu)
– 11 juliol. Publicació de llistes provisionals amb la baremació (sense adjudicació de plaça).
IMPORTANT: confirmar que apareix a les llistes provisionals.
– 11, 12 i 13 juliol. Període de reclamacions sobre baremació o si no apareix a les llistes provisionals.
– 20, 21 i 22 juliol. Publicació de llistes definitives (dia 20) i MATRÍCULA!

Si no s’obté la plaça desitjada:
– A partir de dia 30 juliol. Publicació de vacants a fp.caib.es
– 1- 7 de Setembre. Presentació de sol·licituds d’admissió 2a fase

Consultar calendari complet a fp.caib.es, apartat admissió presencial o Intensiva (Dual)
14 octubre. Termini màxim per a la matrícula