Itineraris dins l’FP

Hi ha múltiples formes d’aconseguir i/o acreditar les unitats de competència que et permetran accedir al mercat laboral amb garanties d’èxit