L’alumnat de Transport i Logística visita el Port de Palma

En el transport de mercaderies, el transport marítim esdevé cabdal. Aquesta importància es fa més palesa a les Illes Balears, ja que com a conseqüència del fet insular, el Port de Palma (juntament amb el d’Alcúdia en menor mesura) és el lloc d’entrada de la gran majoria de béns que trobam als prestatges dels supermercats, botigues, etc.