Grau Superior de Comerç Internacional

La formació més internacional!

El tècnic en Comerç Internacional podrà desenvolupar la seva tasca en empreses de qualsevol sector productiu amb projecció internacional. La seva tasca s’estén des de les operacions de compravenda, passant per l’emmagetzematge, distribució i finançament en el mercat internacional. 

Què aprendré?

En el cicle formatiu de Grau Superior aprendràs a planificar i gestionar els processos d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, el marc dels objectius i procediments establerts. 

Avantatges de tenir la modalitat de Grau Superior de Comerç Internacional presencial i la virtual al centre

Com funcionen els estudis presencials i els virtuals

Sortides professionals

Empreses col·laboradores

Mòduls del Cicle

Requisits d'accés

Has de complir algun dels següents requisits:

Tenir algun dels següents títols:
– Batxiller
– Batxiller LOGSE
– BUP
– Tècnic Superior de Formació Professional o grau universitari o equivalent
– Tècnic Especialista, Tècnic Superior o equivalent a efectes acadèmics
– Tècnic de Grau Mitjà de Formació Professional o el títol de Tècnic o Tècnica d’Arts Plàstiques i Disseny

ò

Haver superat:
– Una oferta formativa de Grau C inclosa en el cicle formatiu (pendent de regulació normativa: en data d’avui no és possible aquesta via d’accés)
– Un curs de formació específic preparatori i gratuït per a l’accés a cicles de grau superior en centres expressament autoritzats per l’Administració educativa
– Una prova d’accés
– 2° curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental
– COU o preuniversitari
– Grau E. Cursos d’Especialització