Grau Superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials

L'FP Intensiva et permet treballar i estudiar alhora!

Aquesta modalitat permet que en el transcurs de la formació, adquirir també una experiència professional molt valuosa de cara a la incorporació laboral de l’alumnat un cop acabats els estudis. D’aquesta manera, en dos anys s’adquireix la formació i el currículum necessari per competir en el món laboral. 

Què aprendré?

En aquest cicle formatiu aprendràs a gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, aplicant la normativa vigent.

Avantatges del Grau Superior de Gestió de Vendes en modalitat intensiva

Com s'articula la formació intensiva

Sortides professionals

Empreses col·laboradores

Mòduls del Cicle

Requisits d'accés

Has de complir algun dels següents requisits:

Tenir algun dels següents títols:
– Batxiller
– Batxiller LOGSE
– BUP
– Tècnic Superior de Formació Professional o grau universitari o equivalent
– Tècnic Especialista, Tècnic Superior o equivalent a efectes acadèmics
– Tècnic de Grau Mitjà de Formació Professional o el títol de Tècnic o Tècnica d’Arts Plàstiques i Disseny

ò

Haver superat:
– Una oferta formativa de Grau C inclosa en el cicle formatiu (pendent de regulació normativa: en data d’avui no és possible aquesta via d’accés)
– Un curs de formació específic preparatori i gratuït per a l’accés a cicles de grau superior en centres expressament autoritzats per l’Administració educativa
– Una prova d’accés
– 2° curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental
– COU o preuniversitari
– Grau E. Cursos d’Especialització