Grau Superior de Màrqueting i Publicitat

Desenvolupa la teva creativitat dins el món empresarial!

Treballar en màrqueting i publicitat és una aposta de futur per totes aquells ments creatives i innovadores, en un sector que està en continu creixement. Adquiriràs les eines per desenvolupar-te en un entorn global i dinàmic.

Què aprendré?

En aquest cicle aprendràs a definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i a promocionar i publicitar els productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publi-promocionals necessaris.

Avantatges del Grau Superior de Màrqueting i Publicitat

Aposta de futur per ments creatives

Sortides professionals

Empreses col·laboradores

Mòduls del Cicle

Requisits d'accés

Has de complir algun dels següents requisits:

A. Tenir algun dels següents títols:
– Batxiller
– Batxiller LOGSE
– BUP
– Tècnic Superior de Formació Professional o grau universitari o equivalent
– Tècnic Especialista, Tècnic Superior o equivalent a efectes acadèmics
– Tècnic de Grau Mitjà de Formació Professional o el títol de Tècnic o Tècnica d’Arts Plàstiques i Disseny

ò

B. Haver superat:
– Una oferta formativa de Grau C inclosa en el cicle formatiu (pendent de regulació normativa: en data d’avui no és possible aquesta via d’accés)
– Un curs de formació específic preparatori i gratuït per a l’accés a cicles de grau superior en centres expressament autoritzats per l’Administració educativa
– Una prova d’accés
– 2° curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental
– COU o preuniversitari
– Grau E. Cursos d’Especialització